Hỗ trợ khách hàng
Tư vấn mua máy lọc nước

Tư vấn mua máy lọc nước

Bibus Việt Nam, 17:58 | 17/03/2015
Với công nghệ Nano tích hợp trên những thiết bị lọc nước hiện đại ngày nay nước sẽ được đi qua hệ thống lọc thô rồi đến hệ thống thẩm thấu ngược ở màng lọc RO với màng lọc kích thước ~ 0,0001 micron sẽ ngăn toàn ...
Tư vấn lắp đặt máy lọc nước

Tư vấn lắp đặt máy lọc nước

Bibus Việt Nam, 17:52 | 17/03/2015
Với công nghệ Nano tích hợp trên những thiết bị lọc nước hiện đại ngày nay nước sẽ được đi qua hệ thống lọc thô rồi đến hệ thống thẩm thấu ngược ở màng lọc RO với màng lọc kích thước ~ 0,0001 micron sẽ ngăn toàn ...
Tuyển dụng
Tuyển dụng